Breaking News!!!
 • Hạnh phúc nhiều khi
 • Khi nhà có thú cưng
 • Chiếc bát sắt
 • kỉ niệm quá trình học pts còn méo mó năm 2013
 • tuyết tàu
 • Smas
 • LỜI CHƯA NÓI…
 • Tân Thần Điêu Đại Hiệp Troll
 • Milk Coffee – Cà Phê Sữa
 • Vẽ chơi (truyện nhảm 1 trang)
 • Sakura kinomoto
 • naruto and luffy by tokioz
 • HEO KON VÀ HEO KÒI – P5. TRÚNG SỐ
 • Chuyện cái cưa
 • HEO KON VÀ HEO KÒI – P3. VẼ RUỒI
 • employee and boss relationship #4
zai

zai

Boy thả dê …2015

Boy thả dê …2015

Hoa Hướng Dương

Hoa Hướng Dương

Cổ Trang come back

Cổ Trang come back

Mangaka Go !!

Mangaka Go !!

Fish and Flower

Fish and Flower

Under Water

Under Water

My dream start here

My dream start here

Xì poi phần 2

Xì poi phần 2

Rawen Cost

Rawen Cost

(y)

(y)

Happy Lunar New Year

Happy Lunar New Year

FatYong

FatYong

FanartGTOP(2)

FanartGTOP(2)

FanartGTOP

FanartGTOP

TheSaemGD

TheSaemGD

RabbitYong

RabbitYong

HNUE

HNUE

Happy Lunar New Year

Happy Lunar New Year

Muong girl

Muong girl

bị rảnh

bị rảnh

ném pao

ném pao

Vẽ chơi

Vẽ chơi

…

Test màu

Test màu

Fanart-Sakura

Fanart-Sakura

witch

witch

dàn nhân vật coc

dàn nhân vật coc

kirito shoujo

kirito shoujo

what do you think

what do you think

Vạn Đại Nữ Đế

Vạn Đại Nữ Đế

Tên tranh

Tên tranh

Perfect Day 3

Perfect Day 3

dear my friend

dear my friend

Mynutrunghoa2

Mynutrunghoa2

Mỹ nữ Trung Hoa

Mỹ nữ Trung Hoa

Thoáng Hồng

Thoáng Hồng

bedtime story

bedtime story

Khu tập thể

Khu tập thể

Girl with amazing hair

Girl with amazing hair

The Moon

The Moon

Vẽ chơi thôi

Vẽ chơi thôi

Kata lv áo trắng

Kata lv áo trắng

Fan art Cassiopie – LMHT

Fan art Cassiopie – LMHT

ibistu

ibistu

Lông Chồn-đội C500

Lông Chồn-đội C500

wip – =v=

wip – =v=

Bromance

Bromance

2 thế giới

2 thế giới

Sợ [fanart]

Sợ [fanart]

Anh chàng xấu số

Anh chàng xấu số

tết

tết

umtg6

umtg6

Ian

Ian

Chưa hoàn chỉnh

Chưa hoàn chỉnh

Come here!

Come here!

Bookmark

Bookmark

Bên nhau

Bên nhau

Tiếp tục đổ tone

Tiếp tục đổ tone

Đú đởn

Đú đởn

Foods

Foods

Phù thủy ăn bí ngô

Phù thủy ăn bí ngô

Thiên nữ

Thiên nữ